Posts tagged: น้ำมันมะพร้าว

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

มะพร้าวเป็นพืชพันธุ์สารพัดประโยชน์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลายาวนาน มะพร้าวนิยมนำมาทำเป็นอาหารต่างๆมากมายทั้งคาวหวาน รวมทั้งส่วนต่างๆของมะพร้าวยังมีคุณสมบัตินำมาทำเป็นยาอีกด้วย เราจะเห็นว่ามะพร้าวนั้นมีลำต้นที่สูงมากๆ ซึ่งตรงนี้บอกให้เห็นว่า กว่าที่น้ำจะถูกดูดซึมผ่านราก จะต้องเดินทางผ่านลำต้นซึ่งเปรียบเหมือนเครื่องกรองไปจวบจนกระทั่งยอดนั้นมีระยะทางมากแค่ไหน ทำให้น้ำพร้อมทั้งเนื้อมะพร้าวมีความบริสุทธิ์มาก และทั้งหมดเป็นวิธีการที่รังสรรค์มาจากธรรมชาติอย่างครบถ้วน ด้วยภูมิปัญญาของคนไทย จึงได้นำความบริสุทธิ์ของมะพร้าวที่ธรรมชาติมอบให้ตรงนี้ มาผ่านขั้นตอนสกัดเย็นเป็นน้ำมันมะพร้าว ซึ่งมีผลดีต่อร่างกายมากมายหลายอย่าง คุณประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับความสวยงามของผิวพรรณ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกรดลอริค Read more [...]

คุณค่าของน้ำมันมะพร้าว

น้ำมันมะพร้าวครั้งก่อนเคยถูกอุตสาหกรรมจากน้ำมันถั่วเหลือง กล่าวหาว่า น้ำมันอิ่มตัวบางอย่าง (เช่น น้ำมันจากสัตว์ พร้อมด้วยน้ำมันมะพร้าวที่ถูกเติมไฮโดรเจน) ไปเพิ่มปริมาณโคเลสเตอรอลในกระแสโลหิต ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเหตุของโรคหัวใจ โดยถือโอกาสลงความเห็นว่า “น้ำมันอิ่มตัวทั้งหลายเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” ให้หันไปทานน้ำมันไม่อิ่มตัว (unsaturated oils) โดยเฉพาะน้ำมันถั่วเหลืองแทนเช่นกัน อย่างไรก็ดีผลลัพธ์ต่อมาไม่นานก็คือ ผู้ซื้อน้ำมันถั่วเหลือง มีน้ำหนักตัวเพิ่มและเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน พร้อมด้วยโรคอ้วน เพราะว่าน้ำมันถั่วเหลือง พอใช้ความร้อนสูง จะถูกบวกไฮโดรเจน (Hydrogenated oil) จากนั้นเปลี่ยนเป็นกรดไขมันชนิดทรานส์ (Trans fatty acid หรือ Trans Fats) ที่เป็นภัย ไปเพิ่มโคเลสเตอรอล พร้อมทั้งเกิดสารก่อมะเร็ง นอกจากนั้นน้ำมันถั่วเหลืองซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว Read more [...]

WordPress Themes