Posts tagged: น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

มะพร้าวเป็นพืชพันธุ์สารพัดประโยชน์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลายาวนาน มะพร้าวนิยมนำมาทำเป็นอาหารต่างๆมากมายทั้งคาวหวาน รวมทั้งส่วนต่างๆของมะพร้าวยังมีคุณสมบัตินำมาทำเป็นยาอีกด้วย เราจะเห็นว่ามะพร้าวนั้นมีลำต้นที่สูงมากๆ ซึ่งตรงนี้บอกให้เห็นว่า กว่าที่น้ำจะถูกดูดซึมผ่านราก จะต้องเดินทางผ่านลำต้นซึ่งเปรียบเหมือนเครื่องกรองไปจวบจนกระทั่งยอดนั้นมีระยะทางมากแค่ไหน ทำให้น้ำพร้อมทั้งเนื้อมะพร้าวมีความบริสุทธิ์มาก และทั้งหมดเป็นวิธีการที่รังสรรค์มาจากธรรมชาติอย่างครบถ้วน ด้วยภูมิปัญญาของคนไทย จึงได้นำความบริสุทธิ์ของมะพร้าวที่ธรรมชาติมอบให้ตรงนี้ มาผ่านขั้นตอนสกัดเย็นเป็นน้ำมันมะพร้าว ซึ่งมีผลดีต่อร่างกายมากมายหลายอย่าง คุณประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับความสวยงามของผิวพรรณ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกรดลอริค Read more [...]

WordPress Themes