Category: คอนโดหัวหิน

เซ็นจูรี่ 21หัวหิน ยังไปได้นักลงทุนซื้อ นักท่องเที่ยวเช่า

ความหวังคอนโดมิเนียมในหัวหิน มีความเอนเอียงลดลง จากการพินิจพิจารณายอดขายของมากโครงการในช่วง3 เดือนแรกปี 2557 ที่ไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ ซึ่งคงเกิดจากทางของผู้ซื้อหลักที่เป็นผู้ซื้อคนไทยกว่า 70% ของช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้เบาๆลง รวมทั้งการเหนี่ยวรั้งการตัดสินใจซื้อ ด้วยเหตุที่สถานการณ์ทางการเมืองในเวลานี้ที่ยังไม่มีความแน่ชัด ทั้งนี้ทั้งนั้นแม้ความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมในหัวหินจะด้อย ทว่าการปรับลดราคาคอนโดมิเนียมคงจะต้องไม่เกิดขึ้นในตลาดอสังหาริมทรัพย์หัวหิน เพราะว่าโครงการคอนโดมิเนียมจะมุ่งเน้นไปที่การหาวิธีทางการตลาด พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมผลักดันการตลาดหรือโปรโมชั่น เพื่อกระตุ้นยอดจำหน่ายของโครงการ เช่นนี้เมื่อวิเคราะห์สถาณการณ์แล้ว ลูกค้าหรือไม่ก็นักลงทุนตัวจริง จำเป็นจะต้องมองสถานการณ์ให้เป็นโอกาส Read more [...]

WordPress Themes